Selected island

Island name   Iceland
Prefix   27        TF
Country   ICELAND
Continent   EUROPE
IOTA references   EU-021
IOTA group name   ICELAND (MAIN ISLAND ONLY)
Region references  
Latitude   65 00' 00'' N
Longitude   18 00' 00'' W
Distance & direction  no data, click here
More info mainland
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   19IR04 Rob   V232 31.07.1989
2   14AT014 Jean Pierre   27RP505 02.10.1989
3   19AT086 Rudy   27AT117 19.11.1989
4   153AT777 Jan   27AT698 10.03.1990
5   30DX401 Christian   STB STEFAN 16.04.1990
6   19AT461 Kees   27AT106 09.10.1990
7   3AT068 Jorge   27AT117 08.11.1990
8   19SD265 Rene R.I.P.   27AT116 24.02.1991
9   14HF149 Thierry   PRC305 19.03.1991
10   161DX018 Slawek   27AT106 23.10.1991
11   161EX015 Jurek   27AT106 26.09.1992
12   14TW002 Stef   27AT106 08.11.1992
13   30AT747 Joan   27AT106 16.10.1993
14   13DX028 Niko   27AT109 27.02.1994
15   26DX047 Darran   27AT117 12.05.1994
16   14AT044 Max   27AT115/EU-021 30.11.1995
17   161EX160 Mac   27AT109 17.06.1997
18   2NY515 John   27NRC027 03.09.1998
19   54AT019 Marian   27AT106 12.10.1998
20   161EX016 Mariusz   27AT106 01.11.1998
21   161DX012 Waldi R.I.P.   27AT115 02.11.1998
22   19AT256 Twan   27AT106 04.11.1998
23   35SSB079 Peter   27AT115 11.11.1998
24   26AT169 Bill   27AT115 07.12.1998
25   14AT461 Ludo   27AT106 23.12.1998
26   14AT369 Alain   27AT106 26.12.1998
27   161DX025 Pawel   27AT106 30.12.1998
28   161DX025 Pawel   27AT118 28.01.1999
29   35SR159 Chris   27AT115 30.01.1999
30   108AT046 Jim   27WH/EU021 04.06.1999
[ Next ]  [ Bottom ]