Selected island

Island name   Raasay/Island of Raasay/Ratharsaidh
Prefix   108        GM,MM
Country   SCOTLAND
Continent   EUROPE
IOTA references   EU-008
IOTA group name   INNER HEBRIDES
Region references   CN-024/NH-010
Latitude   57 23' 46'' N
Longitude   06 02' 38'' W
Distance & direction  no data, click here
More info NH010, Hld, inner Hebrides, Skye gr.
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   35SSB079 Peter   108AT083/NH010 27.07.1998
2   19AT256 Twan   108AT083/NH-010 28.07.1998
3   14AT014 Jean Pierre   108AT083/NH-010 28.07.1998
4   1AT017 Tullio   108AT/EU-008 28.07.1998
5   14WW461 Ludo   108AT083/NH010 28.07.1998
6   13AT120 Mike   108AT083/NH-010 29.07.1998
7   161EX016 Mariusz   108AT083/EU-008 29.07.1998
8   161EX038 Wlodek   108AT083/NH-10 29.07.1998
9   54AT019 Marian   108AT083/NH-010 30.07.1998
10   14DX019 Christophe   108AT083/NH10 30.07.1998
11   19AT086 Rudy   108AT083/NH-010 30.07.1998
12   19LR001 GER   108AT083/NH-010 30.07.1998
13   14DX079 Merry   108AT083/NH010 30.07.1998
14   30DX401 Christian   108AT083/NH10 30.07.1998
15   35SR159 Chris   108AT083/NH10 30.07.1998
16   108AT046 Jim   108AT083/NH010 31.07.1998
17   161DX018 Slawek   108AT083/NH-010 31.07.1998