Selected island

Island name   Corsica/Ile de Corse
Prefix   104        TK
Country   CORSICA
Continent   EUROPE
IOTA references   EU-014
IOTA group name   CORSICA (CORSE) ISLAND
Region references   TK-001
Latitude   42° 07' 51'' N
Longitude   09° 07' 47'' E
Distance & direction  no data, click here
More info main isl., Mediterranean sea
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   19AT086 Rudy   CFB 12.05.1982
2   153AT777 Jan   104AT166 04.08.1986
3   26AT715 Trevor   104AT166 15.08.1986
4   108AT046 Jim   104AT104 12.07.1988
5   35SSB079 Peter   104AT102 02.07.1989
6   14TW002 Stef   104AT114 11.04.1990
7   13AT120 Mike   104KW674 30.06.1990
8   19AT461 Kees   104AT118 05.10.1990
9   14AT044 Max   104AT102/EU-014 04.05.1991
10   30AT747 Joan   104AT103 17.05.1991
11   161EX015 Jurek   104AT102 09.05.1992
12   161DX018 Slawek   104VC106 17.01.1993
13   26DX047 Darran   104AT106 26.06.1993
14   14FDX108 Gui   104AT106 09.05.1994
15   2AT058 Brian   104IT002 21.10.1994
16   13DX028 Niko   104AT138 08.06.1995
17   26AT169 Bill   104/14AT301 08.08.1995
18   26AT169 Bill   104/14AT924 11.08.1995
19   19AT256 Twan   104/1AT924 11.08.1995
20   14TW002 Stef   104/14AT301 13.08.1995
21   26AT169 Bill   104SA/0 24.08.1995
22   14HF001 Tomas   104AT707 11.05.1997
23   161EX016 Mariusz   104/14SD130 23.06.1997
24   26AT169 Bill   104CCB002A 19.08.1997
25   14DX019 Christophe   104RA/TK-001 11.04.1998
26   19LR001 GER   104RA/TK01 06.05.1998
27   26AT026 ANDY R.I.P.   104RA015 18.05.1998
28   14AT014 Jean Pierre   104AT/TK001 04.07.1998
29   19AT300 Walter   104AT TK01 12.07.1998
30   30DX401 Christian   104AT034 10.10.1998
[ Next ]  [ Bottom ]