Selected island

Island name   Trinidad
Prefix   158        9Y
Country   TRINIDAD
Continent   SOUTH AMERICA
IOTA references   SA-011
IOTA group name   TRINIDAD ISL
Region references  
Latitude   10 26' 00'' N
Longitude   61 16' 00'' W
Distance & direction  no data, click here
More info main isl, Caribbean sea, Atlantic
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   19AT086 Rudy   158AT115 09.05.1987
2   35SSB079 Peter   158AT117 19.12.1989
3   14AT044 Max   158AT122/SA-011 18.04.1990
4   14AT014 Jean Pierre   158AT116 13.05.1990
5   19SD265 Rene R.I.P.   158AT107 20.09.1990
6   1AT017 Tullio   158AT/ 02.08.1991
7   30DX401 Christian   158AT122 19.08.1991
8   14TW002 Stef   158AT109 24.08.1991
9   30AT747 Joan   158AT109 19.05.1992
10   108AT046 Jim   158AT109 17.10.1992
11   13AT120 Mike   158BRC/0 12.11.1992
12   161DX018 Slawek   158BRC0 16.11.1992
13   161EX015 Jurek   158LD/0 06.03.1993
14   3AT068 Jorge   158AT104 23.11.1993
15   26DX047 Darran   158CT305 07.12.1993
16   13DX028 Niko   KP911 28.01.1994
17   2NY515 John   158AT109 14.10.1995
18   26AT169 Bill   158SG/DX0 10.06.1996
19   26AT169 Bill   158AT111 15.06.1996
20   153IR101 Jan   158AT113 20.10.1997
21   14DX019 Christophe   158BRC01 24.11.1997
22   161EX016 Mariusz   158IR101 27.09.1998
23   14WW461 Ludo   158CS/0 29.09.1998
24   19AT461 Kees   158AT117 19.10.1998
25   19AT256 Twan   158AT127 03.12.1998
26   161DX025 Pawel   158AT113 06.12.1998
27   19IR04 Rob   158IR101 15.07.1999
28   161EX038 Wlodek   158 BRC DX 08.11.1999
29   14AT369 Alain   158/14AT523 05.03.2000
30   14HF094 Philippe   158IR/SA-011 29.09.2000
[ Next ]  [ Bottom ]